88. Llegir per derrotar a Ignorantius

Descripció de l’experiència

La idea sorgeix del catàleg de lectures recomanades del Departament de Llengua i d’aquelles seleccionades amb “caràcter obligatori”.

Fa temps vaig llegir que no es pot obligar a enamorar-se i això mateix succeeix amb la lectura, vaig tenir clar que havia de canviar la monotonia. En aquest sentit, vaig proposar a l’alumnat que llegir seria part d’un joc. Per fer-ho, podien triar les seves pròpies obres o agafar les de la llista per aconseguir llençar els daus i avançar al tauler.

Darrere de cada casella hi ha un desafiament o enigma que no és més que una activitat relacionada amb la seva lectura. Per tal que puguin canviar el seu “destí” durant el joc vaig crear una bústia on dipositar cartes formals per desafiar-se entre grups o individualment.

La idea és fruit d’un llarg període de quasi una dècada per 13 centres educatius. En tots s’avalua la lectura amb proves escrites o amb treballs, que més que motivar es convertien en mera rutina. Aquest any, amb el que porto de curs, tinc moltes evidències d’aprenentatge i avaluació de cada alumne gràcies al joc (fitxes de lectura, monogràfics, exposicions orals, vídeos…) a més a més que es fomenta la reflexió i el desenvolupament de l’esperit crític, un dels objectius de qualsevol lector competent.

Però el mateix joc ens demana també treballar les diferents tipologies textuals en situacions reals (cartes, correus electrònics, contractes o acords…). Cada jugador (alumne) està completant un “Diari del lector” en el qual recull la seva experiència i que es revisa al final de cada avaluació, un portafoli personal. Els equips reflexionen al seu quadern d’equip cooperatiu. Quan acabi el curs tindrem una petita base de dades amb tots els títols llegits i amb una ressenya o recomanació de cada jugador que servirà per a que el pròxim any puguin tenir un punt de partida (El racó de lectura) a l’hora d’elaborar el nostre propi catàleg.

Resumint molt, es podria dir que el joc porta inclosos “mini jocs” que volen trencar els esquemes dels jugadors i introduir els continguts de la matèria.

Objectius assolits
  • Fomentar la lectura i treballar les diferents tipologies textuals a través de la producció i comprensió de textos orals i escrits adequats a la situació comunicativa.
  • Dinamitzar l’ús de la Biblioteca del centre.
  • Millorar la motivació de l’alumnat i canviar conductes per apropar els seus interessos cap als llibres mitjançant el joc.
  • Relacionar la literatura amb altres disciplines artístiques (música, cinema)

Els resultats estan sent sorprenents a 1r d’ESO i he de reconèixer que estic sorprès i ilusionat a parts iguals. Aprofitant que els criteris d’avaluació són els mateixos, ho estic aplicant a 3r d’ESO també.

Consells i/o recomanacions

Per obtenir més informació sobre atenció a la diversitat, criteris d’avaluació i resultats d’aprenentatge recomano visitar el blog (ho trobaràs a l’apartat “Més informació”).

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
  • Localitat Almería
  • Etapa Secundario
  • Provincia Almería
  • País Espanya
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.