118. Proposta didàctica per a Llatí amb Pandemic: La caída de Roma

Descripció de l’experiència

Es tracta d’una sèrie d’exercicis per practicar Llatí basats en els components del joc. Cobreixen pràcticament els sis primers temes del mètode Orberg Lengua Llatina Per Se Ilustrata 1: Familia Romana, que s’usa habitualment en els nivells esmentats. Es tracta d’un mètode de Llatí com a llengua viva usat a tot el món precisament perquè no utilitza més que la llengua de Roma en les seves pàgines. Però de tota manera, no ha d’usar-se com a complement del LLPSI, i per això s’inclouen els continguts que es treballen en aquesta unitat, a més d’un annex amb els objectius bàsics del BOE quant a l’àrea de Llatí.

Per exemple: Despleguem el tauler i observem les ciutats que hi apareixen. Podem preguntar si s’ubiquen les grans regions de l’Europa romana: Itàlia, Hispània, Gàl·lia, Germània, Britània … Després vam passar a anotar totes les ciutats i busquem a internet com es diuen en l’actualitat.

Una altra aplicació per treballar les oracions copulatives seria utilitzar el tauler i les seves ciutats (i regions, encara que aquestes no figurin) per ampliar l’ús de la gramàtica del tema 1 de LLPSI i vam realitzar oracions senzilles amb el verb ser, usant nominatius (subjecte i atribut) i ablatius (amb preposició in per designar localització): Athenae oppidum est. Athenae in Graecia est.

Es pot consultar amb més detall la proposta didàctica en el document adjunt.

Objectius assolits

A continuació es fa un succint repàs dels continguts de l’assignatura de Llatí que es poden treballar amb aquesta activitat:

– Pel que fa a la Gramàtica:

  • Oracions copulatives senzilles, oracions transitives amb complements senzills.
  • Ús del nominatiu com a subjecte i atribut, acusatiu com CD i CC, vocatiu.
  • Ús d’ablatius amb preposició (in, ex, cum …) com circumstancials.
  • Verb esse, habeo i eo, així com altres procedents del vocabulari del LLPSI.
  • Ús del present d’indicatiu i de l’imperatiu.
  • Oracions en forma de preguntes, respostes i negacions.
  • Ús de i declinació (m-f-n) i introducció de 3a.
  • Vocabulari: numerals, demostratius, i en general vocabulari dels cinc primers temes del LLPSI (vegeu Annex).

– Altres aspectes del Llatí:, llengües romàniques i evolució fonètica bàsica.

– Cultura clàssica: caiguda de l’Imperi Romà, ciutats romanes.

Consells i/o recomanacions

Aquesta activitat és ideal per a mitjans i finals de curs, per repassar de forma global els continguts realitzats fins al moment. En cap cas, i això és important, l’activitat implica jugar de veritat al joc Pandemic: La caída de Roma, sinó només usar els seus components.

Més Informació
Informació de perfil
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.