225. Desxifrant polígons

Descripció de l’experiència

El joc, que no pren cap material d’un altre joc conegut, consisteix en targetes de dos tipus: polígon i ordre. Les targetes de polígon s’escampen panxa enlaire a la taula i amb les d’ordre es forma un mall cap per avall.

El primer jugador treu una targeta d’ordre i ha de trobar la figura que se li indica o seguir la instrucció de la targeta. Les figures poden ser fàcils, per exemple, “quadrilàter” o poden ser una mica més complicades “quadrilàter convex”. Les cartes d’ordre, que no requereixen una gran explicació, són: Doble torn, Perd torn, Retorna una parella i perds torn, Regala aquest perd torn, Val per una equivocació, Pots mirar el llibre, Dóna una parella a qui menys tingui i Roba una parella a qui més tingui.

Hi ha cartes polígon que encaixen amb més d’una carta ordre o al revés, que només una coincideixi. Això ens pot fer que a la taula no quedi cap carta que correspongui a la descripció.

Els jugadors juguen per torns fins que s’acaben les cartes de polígon. Guanya el jugador que ha aconseguit més cartes polígon.

Objectius assolits

Estàndards d’aprenentatge segons el RD 126/2014:

  • 2.1. Classifica triangles atenent els costats i els angles, identificant les relacions entre els costats i entre angles.
  • 4.1. Classifica quadrilàters atenent el paral·lelisme dels seus costats.
  • 5.1. Identifica i anomena polígons atenent el nombre de costats.
Consells i/o recomanacions

És un joc que requereix que l’alumnat hagi de conèixer per endavant els continguts, així que s’hauria de treballar després d’haver vist a classe alguns dels continguts. També es pot jugar obviant part de la descripció, per exemple, a “triangle isòsceles obtusangle” es pot jugar amb el tipus de polígon i la seva classificació per longitud dels costats, deixant fora la classificació per angles.

És interessant veure com l’alumnat explica perquè una elecció és correcta o no, argumenten i s’ensenyen entre ells. De tota manera, hi ha un solucionari que l’alumnat pot consultar quan ho necessiti.

És un joc interessant i versàtil, ja que es pot seccionar per treballar, per exemple, només els quadrilàters i es pot adaptar a diferents nivells, com s’ha explicat abans.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
  • Localitat Alcarràs
  • Provincia Lleida
  • País Espanya
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.