215. Descrivint i dibuixant amb Duplik

Descripció de l’experiència
 1. Divideixen un full del bloc en diverses parts, tantes com el doble d’imatges que es vulguin fer servir. Per a una sessió inicial, n’hi ha prou amb 4 parts. Li posen el nom, cognoms i curs a la cantonada inferior dreta. Al marge.
 2. Es trien diversos voluntaris. Seran els descriptors. Un cada ronda.
 3. Cada ronda (en una hora tres o quatre, màxim), la mecànica del joc és la mateixa que la del joc original, Duplik:
  • Un dels voluntaris ha de descriure la imatge que veu amb tot detall durant 10 minuts i la resta de forma individual l’ha de dibuixar, amb llapis, amb el màxim detall possible, seguint les indicacions del voluntari. Primer ha de llegir el títol descriptiu.
  • En aquest cas les imatges són a un pdf adjunt (per protocol Covid, vaig escanejar les cartes), una per pàgina, l’alumne que la descriu la veu a l’ordinador, només la primera versió de cada imatge, sense les claus. No pot gesticular, ni fer cap mena de mímica. Només pot repetir les descripcions 2 vegades. Els dibuixants no poden fer cap mena de preguntes, han d’estar en silenci. El director de joc (el professor) procurarà que faci les descripcions en frases curtes i donant temps a la resta per dibuixar. N’hi haurà prou amb 4 o 5 frases.
 4. Un cop passin els 10 minuts inicials, es deixarà als alumnes 5 minuts perquè refacin el dibuix, ara a bolígraf. Així podran “recompondre’l” com millor els sembli.
 5. Un cop esgotat el temps, la resta de la classe passa el bloc a l’alumne de darrere, que la puntuarà amb bolígraf de diferent color. S’escriu a cada quadrícula de l’1 al 10.
 6. El jugador que està descrivint passarà al següent full del fitxer pdf i llegirà les 10 indicacions sobre el dibuix. Es corregeixen aportant un punt, si es compleixen TOTES les condicions de cada indicació, en cas contrari, serà un zero.
 7. Quan s’acabin de puntuar, es comprova la moda d’encerts. Se li demana a la classe que aixequin la mà els que tinguin 10 encerts (gairebé impossible) 9, 8, etc. La puntuació que més es repeteixi, la moda, (concepte estadístic) aquesta serà la puntuació de TOTA la classe, per a aquest dibuix.
 8. Apuntar la moda a la pissarra, un número d’entre 1 i 10.
 9. Donar pas a un altre voluntari i repetir la ronda.
Objectius assolits

Primaris

 • Es munta l’activitat com a pas previ que siguin capaços de descriure obres d’art i analitzar-ne els elements plàstics.
 • També es treballa l’atenció a classe i el respecte al company. La idea és que COL·LABORIN, que entenguin que la comunicació, sigui oral, escrita, dibuixada, escultura, cinema, qualsevol obra plàstica, és una comunicació entre el que la desenvolupa, l’artista, -en aquest cas el descriptor- i l’observador de l’obra –en aquest cas, la classe–. (Fer servir una imatge ja donada és una simplificació a nivell de primer cicle d’ESO).
 • És primordial que entenguin que han de millorar en encerts a mesura que presten més atenció i deixen explicar-se al descriptor. El director de joc (el professor) ha de posar èmfasi en la millora per l’experiència de TOTS, no només del descriptor, cada cop que ho facin, ho faran millor, si atenen, escolten i van pensant què dibuixar.

Secundaris

 • Ser capaços d’expressar-se verbalment i descriure imatges, posicions relatives i detalls de dibuixos.
 • Estratègia i creativitat, que s’anticipin al joc, que pensin què els podrien preguntar, i imaginin coses que els poden demanar.
 • Exactitud a posicionar elements i descriure mides.
 • Respectar el que realitza un esforç envers el grup.
Consells i/o recomanacions

Recordar als alumnes que no guanya el que millor dibuixi sinó que l’important és que en els seus dibuixos han d’aparèixer el que descrigui el voluntari, que han d’escoltar el que descriu i ser imaginatius.
També és important donar al descriptor prou temps, tenint en compte les capacitats de cada alumne concret. Tenir cura que no ho interpel·lin, que no el culpin de no haver dit exactament el que es preguntava. El joc no és pas competitiu.
Un cop acabada la valoració final de la classe, es pot posar la imatge al projector, per millorar l’aprenentatge.
Interrompre el descriptor si la classe no calla, pregunta, el descriptor es posa nerviós, etc.

Corol·laris

Un cop saben com funciona el joc cadascun haurà de dibuixar i desenvolupar 10 ítems pel seu dibuix. A partir d’aquest moment es jugarà amb les fitxes creades pels alumnes.

Usar la mecànica perquè descriguin quadres d’autors apropiats a cada tema de plàstica, per exemple:

 • Kandinsky, per a l’apartat de punt, línia, pla.
 • Roy Lichtenstein per a textures gràfiques, etc.
Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.