214. Taller de Matemàtiques Recreatives: Math Dice Jr

Descripció de l’experiència

Math Dice Jr, és el perfecte joc per practicar el càlcul mental mentre els alumnes es diverteixen. Llança el dau de 12 cares per marcar el número objectiu. Després, llança els cinc daus de colors. Usant sumes, restes, multiplicacions o divisions, combinen els valors dels daus per assolir el nombre objectiu. Després, mou un espai al marcador de punts per cada dau que hagis utilitzat als teus càlculs. El jugador que arribi primer a la línia de meta és el guanyador!

Com a accessori específic del joc adaptat a l’àrea de Matemàtiques, utilitzem un mall de cartes (dibuixos) «paral·lel» amb aquells continguts concrets del nivell de l’aula amb que jugarem i del bloc de l’àrea que vulguem destacar (àrea, perímetre, gir, translació, rotació, simetria, polígons, senzills reptes de raonament lògic, descomposició de números, magnituds…) que s’utilitzen com a “repte” previ a avançar les caselles.

Un cop dominada la mecànica del joc, tenim:

  • un escenari fantàstic per desenvolupar l’habilitat per descompondre números, comprendre i utilitzar l’estructura del sistema de numeració decimal i utilitzar les propietats de les operacions i les relacions entre elles per fer càlculs des d’edats molt primerenques.
  • una eina d’avaluació formativa meravellosa per fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne/a.
Objectius assolits

Realitzar operacions i càlculs numèrics mitjançant diferents procediments, inclòs el càlcul mental, fent referència implícita a les propietats de les operacions, en situacions de resolució de problemes.

Operar amb els números tenint en compte la jerarquia de les operacions, aplicant-ne les propietats, les estratègies personals i els diferents procediments que s’utilitzen segons la naturalesa del càlcul que s’ha de realitzar (algorismes escrits, càlcul mental, tempteig, estimació, calculadora), decidint sobre l’ús més adequat.

Consells i/o recomanacions

És recomanable començar amb un grup de màxim de 4 a 6 alumnes.

Les cartes que s’utilitzen com a accessori complementari de la partida (p.ex. “figures planes”) han estat realitzades en col·laboració amb l’Àrea d’Artística formant part del procés d’ensenyament i aprenentatge de les dues àrees.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
  • Localitat Zamora
  • Etapa Primaria
  • Provincia Zamora
  • País Espanya
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.