213. Taller de Matemàtiques Recreatives: Ubongo

Descripció de l’experiència

Ubongo és un joc de rapidesa i atzar. Rapidesa perquè s’han de completar uns puzles en un temps determinat i atzar perquè es puntua amb unes gemmes que es roben d’una bossa opaca.

Cada jugador (a les primeres sessions treballem en equip) ha de completar la figura blanca de la plantilla. Per això necessitarà unes peces concretes que vindran determinades per la figura que surt al dau. Cal posar les peces de manera que tot l’espai blanc, i només aquest espai, quedi ocupat. En el moment que es resol la figura el jugador ha de cridar UBONGO.

Com a accessori específic del joc adaptat a l’àrea de Matemàtiques, necessitarem un mall de cartes (dibuixos) «paral·lel» amb aquells continguts concrets del nivell de l’aula amb què jugarem i del bloc de l’àrea que vulguem destacar (àrea, perímetre, gir, translació, rotació, simetria, polígons, …).

Un cop dominada la mecànica del joc, tenim:
– un escenari fantàstic per classificar, construir, dibuixar, modelitzar i mesurar, desenvolupant la capacitat per visualitzar relacions geomètriques des d’edats molt primerenques.

– una eina d’avaluació formativa meravellosa per fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne/a.

En una partida «marc», l’objectiu del qual sigui completar la figura blanca de la plantilla, en els primers compassos del joc l’alumne haurà de descriure i representar els moviments que realitzarà amb les peces en col·locar-les al tauler. A més, el desenvolupament propi de la partida ofereix a l’alumnat compartir coneixements amb els companys de l’equip.

Objectius assolits
  • Observar, identificar i descriure situacions de la vida quotidiana en què cal utilitzar nocions d’orientació i representació espacial amb un llenguatge adequat (dreta-esquerra, rectes, paral·leles, perpendiculars, angles, moviments).
  • Identificar i classificar figures planes i cossos geomètrics, fent servir diversos criteris.
  • Calcular el perímetre de polígons regulars i irregulars.
  • Utilitzar la composició i la descomposició per formar figures planes i cossos geomètrics a partir d’altres.
Consells i/o recomanacions

És recomanable començar amb un grup de màxim de 9 a 12 alumnes abans de fer una partida massiva amb el grup classe.

Les cartes que s’utilitzen com a accessori complementari de la partida (p.ex. “figures planes”) han estat realitzades en col·laboració amb l’Àrea d’Artística formant part del procés d’ensenyament i aprenentatge de les dues àrees.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
  • Localitat Zamora
  • Etapa Primaria
  • Provincia Zamora
  • País Espanya
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.