159. Bretxa bestial

Descripció de l’experiència

A l’escola Renaixença dels Hostalets de Pierola cada classe té el nom d’un animal de miocè del qual es van trobar restes en una excavació arqueològica local. Vaig fer servir el joc de rol Magissa per posar en situació als alumnes plantejant que prop de Narán, un poble ja definit en el joc, s’havia vist una bretxa enorme de la qual havien sortit animals estranys. Alguns s’havien acostat a casa de la Laia i Alba i un dels seus amics va baixar al poble a demanar ajuda. Allà va trobar als nostres aventurers disposats a seguir els rastres per veure quin tipus d’animals eren, investigar sobre els seus hàbits i alimentació per plantejar trampes que ens permetés allunyar-los de la població o tornar-los a la bretxa.

Objectius assolits
  • Classificar animals i plantes de l’entorn i reconèixer les característiques bàsiques seguint criteris científics.
  • Utilitzar plànols i mapes així com mecanismes d’orientació espacial per situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.
  • Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenint informació rellevant a través de l’observació sistemàtica indirecta i de la recollida de dades amb els mitjans i fonts adequats i comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.
  • Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball d’investigació sobre un tema rellevant de l’entorn utilitzant recursos digitals de manera eficient.
  • Valorar el treball en grup mostrant actitud de cooperació i participació responsable, acceptant les diferències amb respecte, tolerància cap a les idees i aportacions dels companys en els diàlegs i debats.
Consells i/o recomanacions

6 personatges en un grup de 24 alumnes.

Si no han jugat mai a rol, la primera sessió que sigui per entendre el joc i les mecàniques.

Partides curtes (una hora o menys) que plantegin situacions que generin dubtes i motivin la investigació durant unes quantes classes.

Tenir molta informació contrastada dels animals i l’entorn per poder improvisar amb fonament.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter