116. Construim una torre a Tutoria

Descripció de l’experiència
Aquesta activitat pot ser d’utilitat a tutors/es i orientadors/es ja que es pot incloure dins el PAT (Programa d’Acció Tutorial) dels cursos de secundària, però també pot ser usat per un tutor de primària per realitzar a la seva classe.

Es tracta d’un joc inspirat en Rhino Hero de Haba, però que no fa servir els seus components, sinó només la seva idea. Com potser sabreu, en aquest joc infantil competitiu anem construint entre tots una torre cada vegada més gran. Els jugadors van robant cartes, que al seu torn són un element de construcció de la torre. Per fer-ho han de seguir les indicacions que ens dóna la carta de “teulada” que posa el jugador anterior a nosaltres. En el joc original la gràcia rau en la perícia que tingui un a l’hora de construir un pis més a la torre, al mateix temps que l’hi posa el més complicat possible al següent jugador, ja que li assigna la disposició de cartes que haurà de construir. Perd qui esfondra la torre i guanya qui menys cartes en mà tenia quan la torre cau. Es tracta d’un joc molt divertit que pot jugar-se de 5 anys en endavant i que té dues versions, la normal Rhino Hero, que es juga amb cartes, i Rhino Hero Super Battle, que té un format més gran, permet construccions més complexes però alhora és més senzill per als jugadors més joves.

En el nostre cas, prescindim del joc original esmentat i fem servir baralles de cartes de tota la vida. Això sí: han de ser cartes comprades per a l’ocasió, perquè direm als nois que poden doblegar-les com vulguin, de forma horitzontal o vertical. El joc consisteix a fer grups de 2 a 4 alumnes i proporcionar-los unes quinze o vint cartes a cada grup. L’objectiu del joc és, entre tots, dissenyar i executar la construcció d’una torre. Guanyarà el grup que construeixi la torre més alta (amb més pisos) feta amb menys cartes i que, un cop finalitzada, aguanti en peu deu segons sense que ningú la toqui.

Objectius assolits

Es tracta d’un treball per fer en grups petits i que fomenta l’habilitat física i la cooperació. L’activitat servirà per treballar objectius com la distribució de tasques, cooperació per a treball en grup, reflexió de disseny, psicomotricitat fina, coordinació mà-ull, habilitat manual, capacitat de tolerància a la frustració, etc.

Consells i/o recomanacions

L’experiència s’ha etiquetat com a 1r d’ESO, però pot valer per a qualsevol tutoria de Primària o Secundària. També té connexió amb l’assignatura de Tecnologia, en la qual de vegades es realitzen construccions i es posa a prova la seva estabilitat i durabilitat.

Ens caldrà com a material dues o tres baralles de cartes comuns que es doblaran, deixant-les inutilitzades per a altres usos.

No es necessita en cap moment el joc base Rhino Hero.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.