36. Virus i plickers per estudiar la funció de relació del cos humà

Descripció de l’experiència

Aquesta experiència forma part d’un projecte per estudiar la funció de relació del cos humà, anomenada l’enigma del Doctor Murphy. Un dels reptes de les missions del Doctor Murphy era aconseguir bioelements per crear l’antídot per salvar. Per aconseguir l’Hidrogen vaig pensar fer una partida al Virus barrejant-lo amb el Plickers, per avaluar la unitat mitjançant un joc de taula, ja que els resultats a plickers es queden reflectits en estadístiques, i com cada alumne responia de manera individual, es podia avaluar aquesta activitat per ficar-la a la nota de continguts de l’assignatura.

No he modificat les regles bàsiques, simplement he jugat en grups cooperatius, de manera que cada grup és un jugador. De la mateixa forma que les regles originals del joc, guanya qui aconsegueixi mantenir quatre òrgans sans sobre la taula. Les regles per jugar amb Plickers, juntament amb les originals del joc són les següents:

 • Només es pot realitzar una acció per torn.
 • Cada grup ha de tenir sempre tres cartes a la seva mà.

Infeccions o virus

 • Si un grup vol infectar l’òrgan d’un altre grup, es llança una pregunta per als dos grups que juguen. En aquest cas si l’equip que vol infectar guanya la pregunta, infecta directament a l’altre grup. Si perd la pregunta, es queda aquesta infecció per quan tregui un òrgan igual que la infecció o si ja ho té sobre la taula s’autoinfecta per fallar la pregunta. En cas d’empat es llançarà una altra pregunta.

Medicines
Si un equip vol protegir els seus òrgans i decideix treure una medicina, haurà de respondre correctament (tres de quatre components) a la pregunta que es formula. Si no la responen correctament, perden aquesta medicina que s’acumularà a la pila de les cartes descartades.

Tractaments (La part que més mola)

Òrgans

 • Si un grup vol treure un òrgan damunt de la taula, ha de respondre a una pregunta en Plickers relacionada amb la unitat. En funció del nombre de persones que hi ha en el grup (en el meu cas són de quatre alumnes) guanyarien l’òrgan si tres de quatre responen correctament.
 • TRASPLANTAMENT D’ÒRGANS: Al joc original aquesta carta directament trasplanta òrgans per altres. Si un equip juga aquesta carta contra un altre equip es llança una pregunta, si l’encerten tenen dret al trasplantament. Si la fallen i guanya l’altre equip, aquest té el poder de trasplantar els seus òrgans si vol per altre equip qualsevol o descartar la carta.
 • LLADRE D’ÒRGANS: Mateixa dinàmica que el trasplantament, només que si l’equip al qual li volen robar guanya la pregunta, pot robar d’un altre grup qualsevol o descartar la carta.
 • CONTAGI: Mateixa dinàmica de pregunta per a dos equips. Si qui vol contagiar guanya, òbviament passa els seus virus a l’altre equip; però si perd, l’equip al qual inicialment volia contagiar li pot passar els seus virus o descartar la carta.
 • ERRADA MÈDICA: Mateixa dinàmica que el trasplantament o el lladre d’òrgans.
 • GUANT DE LÀTEX (la carta més txula en aquesta adaptació): L’equip que juga aquesta carta no es garanteix el dret de jugar-la. Quan algú treu aquesta carta, es llança una pregunta a tots els grups i qui l’encerti guanya el dret de jugar-la.
Objectius assolits

L’objectiu principal que em vaig plantejar va ser repassar contingut sobre la funció de relació del cos humà per enfrontar-nos a la “prova final per aconseguir l’antídot i salvar el món”, així com saber jugar en equip.

Consells i recomanacions

La primera ronda ha d’anar molt guiada, i es necessita una mica més de temps. Si la partida no s’acaba en una sessió, no passa res, es continua a la següent. Cal tenir paciència fins que els alumnes interioritzin el joc amb aquestes normes. Sobretot faria que els alumnes juguessin abans amb les normes originals del joc, el que facilita molt el treball per quan vulguis jugar amb el Plickers.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
 • Localitat Madrid
 • Provincia Madrid
 • País Espanya
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter