307. Taller de Joves Escriptors: Kaleidos

Descripció de l’experiència

A Kaleidos, els jugadors competeixen per trobar la major quantitat de paraules possibles a les precioses imatges que acompanyen el joc.

L’objectiu del joc és trobar la major quantitat d’elements a la imatge com sigui possible, que corresponguin a la categoria assenyalada o que comencin amb la lletra seleccionada.

Com a accessori específic del joc adaptat a l’àrea de Llengua i Literatura i Ciències de la Natura, necessitarem cartes (il·lustracions) d’aquells continguts concrets associats al nivell de l’aula amb què jugarem i del bloc de l’àrea que vulguem destacar (categories gramaticals , frases en sentit literal-figurat, refranys i reguitzells, connectors que facilitin l’argumentació de la proposta, regnes dels éssers vius, imatges d’ecosistemes, …)

Un cop dominada la mecànica del joc, tenim:

  • Un escenari fantàstic per treballar l’enriquiment del vocabulari.
  • Un motiu per millorar l’atenció de la gramàtica, l’ortografia reglada, el lèxic i la relació entre la intenció comunicativa i la modalitat oracional formulant hipòtesis i buscant contraexemples, a partir de l’observació, la comparació i la transformació de paraules, enunciats i textos, en un procés acompanyat de producció o comprensió de textos en contextos significatius.
Objectius assolits
  • Elaborar organitzadors gràfics, esquemes, mapes conceptuals i resums de manera creativa, individualment i en grup, usant-los com a instruments que faciliten la comprensió i ajuda a organitzar la informació i el pensament.
  • Rebutjar els usos lingüístics discriminatoris i els abusos de poder a través de la paraula identificats mitjançant la reflexió grupal acompanyada sobre diferents aspectes, verbals i no verbals, de la comunicació, tenint en compte una perspectiva de gènere, argumentant i promovent una utilització ètica del llenguatge .
  • Mobilitzar i interioritzar, amb la planificació i l’acompanyament necessaris, estratègies bàsiques per a l’escolta activa, la comunicació assertiva i la deliberació argumentada i consensuada i progressar en la gestió dialogada de conflictes.
Consells i/o recomanacions

És recomanable començar amb un grup de màxim de 9 a 12 alumnes abans de fer una partida massiva amb el grup classe.

Les cartes que s’utilitzen com a accessori complementari de la partida (p.ex. “Categories Gramaticals”, “Imatges d’Ecosistemes”) han estat realitzades en col·laboració amb l’Àrea d’Artística formant part del procés d’ensenyament i aprenentatge de les dues àrees.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
  • Localitat Zamora
  • Etapa Primaria
  • Provincia Zamora
  • País España
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter

Could not authenticate you.