151. Hi havia una vegada… un taller de contes

Descripció de l’experiència

INTRODUCCIÓ
El desenvolupament d’aquest projecte proposa l’activitat de realització d’un conte dins d’un marc més ampli com podria ser el taller de teatre, el taller de paper (per realitzar disfresses i complements) o fins i tot un taller de còmics, sent el taller de contes el pas previ a aquests tallers. L’articulat en el temps del taller de contes ha d’anar ajustat al que anem a fer amb el resultat del mateix (teatre, còmic, etc.), encara que aquest taller està planificat per a 3 setmanes. El programa va adreçat a alumnes amb edats compreses entre els 10 i 12 anys; alumnes que ja tenen un nivell compressiu-lector suficient per a aquesta activitat. Es donaran unes nocions metodològiques i l’avaluació d’aquesta, que en aquest cas, referida als i les alumnes, serà la realització de les activitats de manera apropiada, el comportament i compliment de les normes establertes al començament del taller i, posteriorment, es realitzarà una memòria final sobre l’evolució del taller i si s’han complert els objectius proposats.

JUSTIFICACIÓ
La justificació per al desenvolupament d’aquest taller és, a més de cobrir la necessitat de socialitzar que posseeixen els i les alumnes, educar-los en la tolerància davant la pluralitat d’idees, propiciar la integració de tots els i les alumnes en una tasca cooperativa, respectar les idees i diferències individuals i fomentar l’autonomia personal per a l’assumpció conscient de valors. La sociabilitat i el respecte entre alumnes es pot aconseguir, utilitzant l’elaboració del conte a partir de les cartes, el saber que no és un de sol qui ha de fer de forma individual el conte, sinó amb la resta del grup. Amb aquest projecte també es persegueix que els i les alumnes aprenguin a atenir-se a unes normes establertes prèviament i a seguir els passos establerts per a la realització de les activitats plantejades. Es fomentarà al màxim la creativitat i imaginació de l’alumne/a en la realització de les activitats, ja que es donaran les pautes de la realització de l’activitat i ells la faran utilitzant la seva imaginació.

DESCRIPCIÓ

A continuació presentem les activitats proposades perquè es duguin a terme durant el desenvolupament del taller. Es presenten les activitats amb els materials necessaris. Les activitats estan dividides en 3 camps temàtics, tots relacionats amb el tema principal que és el conte. S’han escollit 3 camps temàtics perquè la durada de la mateixa és, en principi de 3 setmanes.

Primera setmana: primer conte o preconte. Presa de contacte
En aquesta setmana prendran contacte amb què volem fer en les següents setmanes. Per a això necessitarem un o dos (depenent del nombre d’alumnes) edicions del joc Érase una vez… En aquesta sessió explicarem la mecànica del joc (adaptada), i les diferents cartes que el componen. Acabarem la sessió fent un breu conte. Per a això en comptes de repartir 5 cartes a cada alumne/a, en donarem 2, i el final ho farà a qui li hagi quedat més cartes.

Segona setmana: el veritable conte
En aquest dia desenvoluparem totalment un conte diferent de la sessió anterior. Per a això, lliurarem 5 cartes a cada alumne i jugarem amb les regles adaptades. Seria convenient que s’enregistrés aquesta sessió, amb càmera de vídeo o mitjançant algun altre tipus de gravació d’àudio per a continuar la següent sessió. Si no posseeixen cap mena de mitjà per poder enregistrar la sessió, el/la mestre/a podria guardar les cartes que s’han fet servir per, a la següent sessió, rememorar com s’ha explicat el conte.

Tercera setmana: plasmar el conte en paper
Ja tenim el conte acabat de la sessió anterior. Ara falta portar-lo al paper. Mitjançant l’ajuda dels mètodes d’enregistrament o de recordar (com són les cartes que es van usar en la sessió anterior), els i les alumnes hauran d’escriure el conte que van realitzar entre tots la setmana anterior. ATENCIÓ, no es tracta d’escriure només el que es va dir, cal intentar ajudar-se de diferents adjectius per realçar la narració. Així, si el dia anterior apareixia un cavall que trotava per la muntanya, en aquesta sessió es pot enriquir aquesta descripció amb: el tipus de cavall que era, el color, la velocitat, si estava per la part obaga de la muntanya o pel contrari per on donava més el sol. Si hi havia prat i si feia olor o no a herba. En aquest punt cal deixar via lliure a la imaginació dels alumnes.

Objectius assolits

L’objectiu proposat principal és afavorir la integració social dels menors en edats compreses entre els 10 i 12 anys, aprendre a respectar les normes i desenvolupar la capacitat d’imaginació dels i les alumnes.

Consells i/o recomanacions

La metodologia proposada està constituïda per la base del reglament d’Érase una vez… però adaptat a aquest tipus de taller. Les diferències pel que fa al reglament original serien:

  1. No se’ls lliura als i les alumnes cap carta d'”Interrupció”.
  2. Tampoc se’ls lliurarà cap carta de “Final feliç”.
  3. El/La mestre/a serà el que s’encarregui de realitzar les corresponents “interrupcions” (com si ell/a portés aquestes cartes). En aquest moment preguntarà qui vol continuar i els qui vulguin fer-ho hauran d’aixecar la mà, donant-li pas a l’alumne/a amb la carta que vulgui jugar.
  4. A la fi qui es quedi amb l’última carta serà l’encarregat de llegir el “final feliç”.
  5. Si bé els contes són lliures de realitzar-los com vulguin els i les alumnes, seria bo que el/la mestre/a canalitzés la narració a contes en què els personatges tinguessin els rols canviats. Per exemple: una bella princesa que salva un príncep o fins i tot una ben plantada princesa que salva un bell príncep.

Es pretén crear un clima de respecte i de “saber escoltar l’altre” entre alumnes i mestre/a on s’afavoreixi la realització de les tasques basant-se en la cooperació.

La consecució dels objectius específics s’avaluarà a través de la mesura de participació i assistència dels alumnes, així com del seu grau de satisfacció i motivació. Es realitzarà una observació participativa per donar més motivació a aquells que més ho necessitin.

Jocs utilitzats
Més Informació
Informació de perfil
  • Localitat Dos Hermanas
  • Etapa Primaria
  • Provincia Sevilla
  • País Espanya
Contacta'ns
Acceptes els nostres Termes y Condicions
image

Un projecte de

image

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Twitter